Dünyaca ünlü olmayan Müslüman bilim adamları

0 13.08.2019 12:05

1. Akşemseddin: Pasteur ’dan 400 sene önce mikrobu buldu...

2. Ali Kuşçu: Büyük astronomi bilgini. İlk defa ayın şekillerini anlatan kitabı yazdı...

3. Ebul-Vefa: Trigonometri’de tanjant, cotanjant, sekant, kosekantı bulan büyük alim...

4.Birûni: İlk defa dünyanın döndüğünü ispat etti...

5. Ebu Kâmil Şü’ca: Avrupa'ya matematiği öğretti...

6. Ebu Ma’şer: Med-Cezir (Gel-Git) olayını ilk o buldu...

7. Battâni: Dünyanın en büyük kaşifidir. Trigonometrinin kaşifi...

8. Câbir Bin Hayyan: Atom bombası fikrinin babası ve kimya biliminin atası büyük alim...

9. Cezerî: 8 asır önce otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarın babası...

10. Demirî: Avrupalılardan 400 sene önce zooloji ansiklopedisini yazdı...

11. Farabî: Ses olayını ilk defa fizîki yönden açıklamıştır. Sesin fizîki izahını ilk defa o yaptı...

12. Gıyâsüddin Cemşid: Matematikte ondalık kesir sistemini ilk o buldu...

13. İbn Cessar: Cüzzamın sebebini ve tedavisini 900 sene önce açıkladı...

14. İbn Hatip: Vebânın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmi yoldan açıkladı...

15. İbn Firnas: Wright kardeşlerden bin sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştirdi...

16. İbn Karaka: 900 sene önce harika bir torna tezgahı yaptı...

17. İbni Türk: Cebirin temelini atan bilginlerdendir...

18. İdrisî: Yedi asır önce bugünküne çok benzeyen dünya haritası çizdi...

19. İbni Sina: Eserleri Avrupa üniversitesinde 600 sene ders kitabı olarak okutuldu. Tıbbın babasıdır. AVRUPA ya göre adı AVICENNA’dır...

20. Kadızâde Rûmi: Yaşadığı asrın en büyük matematik ve astronomi bilginidir. Fizik kurallarını astronomiye uyarladı...

21. Kambur Vesim: Verem mikrobunu R.Koch’tan 150 sene önce keşfetti...

22. İbnün Nefis: Avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfetti...

23. Piri Reis: 400 sene önce bugünküne en yakın dünya haritasını çizdi...