Sözcük

0 04.08.2019 18:03

Dilde varlık ya da hareket kavramını karşılayan, anlamlı ya da görevli dil öğesine verilen ad.