Sazan

0 01.08.2019 15:13

Sazangiller familyasına adını veren tatlı su balığı. Göl ve yavaş akan derelerde bulunur. Uzun gövdeli, solucan, böcek larvaları ve bitkilerle beslenen bir dip balığıdır.
1,5 metre boyunda, 35 kg ağırlıkta olanları vardır.
Ömrü 40-50 yıla kadar varabilir.

Argoda kullanımı;

'Kolay kandırılan, aldatılabilen kimse' anlamında kullanılmaktadır.'