Kurban Bayramı

0 11.08.2019 07:47

Eid Al-Adha(Kurban Bayramı) Müslümanların, dini bir görüm sonucu İbrahim'in oğluna cinayet girişimini, hayvanları öldürerek kutladıkları bir Müslüman bayramıdır.

1. Kuran da, İbrahimin Hikayesi

Kuranda, İbrahim'in oğluna karşı dini nedenlerle cinayet teşebbüsü şöyle anlatılır:

"Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.” Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, “Yavrum, rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?” dedi. O da, “Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın” dedi. Her ikisi de teslim olup onu alnı üzere yatırdı." Saffat 100-103

Kelimenin tam anlamıyla bir rüyada(في المنام) olduğu söyleniyor. İbrahim, oğlunu bir rüyaya dayanarak öldürmeye çalıştı ve Müslümanlar bu olayı kutladılar.

2. Hadislerde

Hayvanları öldürmek zorundasınız.

"Bera bin Azib tarafından anlatılana göre: "Kurban bayramı namazında Peygamber efendimizi hutbe okurken işittim. Şöyle diyordu: “Bugün ilk yapacağımız şey bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurbanlarımızı kesmektir. Kim böyle yaparsa bizim sünnetimize uygun hareket etmiş olur." Sahih Buhari 2:15:71

Ve biraz müzik var:

Muhammed müzik aletlerini ve şarkıcı kızları yasakladı. Ve bununla ilgilenenlerin maymunlara ve domuzlara dönüşeceğini söyledi.

Ebu Malik El-Eşari tarafından anlatılana göre Allahın Resulü şöyle söyledi: "Benim ümmetimden bazıları başka isimler altında mutlaka içki içeceklerdir. Başuçlarında çalgılar çalınacak ve kadın sanatçılar şarkı, türkü söyleyecekler. Allah onları yere batırsın! Ve onlardan domuzlar, maymunlar yapsın!" Sünen-i İbn Mace 5:36:4020

Ama İbrahim'in cinayet teşebbüsünü kutlamaya gelince müzik kullandı.

"Aişe tarafından anlatılana göre: "Bayram günü iki cariye, kahramanlık şiirlerini def çalarak şarkı söylüyorlardı. Resulullah yatağına yatıp yüzünü çevirdi, sonra babam(Ebu Bekir) içeri girdi. "Bu ne hal, Resulullah’ın huzurunda şeytanın düdüğü ve sesi ne arıyor?" diye beni azarlayınca, Resulullah "Bırak onları, her milletin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır." buyurdu. Babam başka şeyle meşgulken, cariyelere işaret ettim, dışarı çıktılar." Sahih Buhari 2:15:72

Ve kafirleri öldür:

"Ebu Said el-Hudri tarafından anlatılana göre: "“Rasulullah Kurban ve Ramazan Bayramı günlerinde musallaya çıkardı. Orada önce namazla başlardı. Namazı kıldırıp selamı verince cemaat namaz kıldığı yerde otururken ayağa kalkar ve onlara yönünü dönerdi. Şayet kendisinin bir müfreze gönderme ihtiyacı olursa bunu insanlara söylerdi. Veya başka bir şeye ihtiyacı olursa onu insanlara emrederdi..." Sahih Buhari 2:15:76

SONUÇ

İbrahim, gördüğü bir rüyaya dayanarak kendi oğlunu öldürmeye karar verdi. Ve Muhammed bu olayı İslamda haram olan müziği dinleyerek, hayvanları öldürerek ve insanları öldürerek kutlardı.