Türler arası yayılan kanser

0 26.08.2019 18:11

Bilim adamları hayvanlar arasında bulaşıcı olan ilk kanser türünü keşfetti ve iddia edilene göre virüs gibi bulaşıcı kanserler düşündüğümüzden daha yaygın.

Sekiz farklı bulaşıcı kanser türü tanımlandı. Kanserin köpeklerde bir ve tazmanya canavarlarında iki çeşit olduğunu birkaç yıldır zaten biliyoruz ancak yeni bir çalışma dört molüsk türünde ve onların yakın akrabalarında beş bulaşıcı kanser çeşidi daha belirledi. Araştırma grubunun başkanı olan Kolombiya Üniversitesi Sağlık Merkezi’nden Stephen Goff’a göre, belirli kanser çeşitleri çift kabuklular olarak bilinen bu tür deniz canlıları arasında yayılmaya devam ediyor.

Lösemi benzeri kanser Kanada yakınlarında toplanan midyelerde, kum midyelerinde ve İspanya kıyılarındaki istiridyelerde bulundu. Üç durumda da, Goff ve araştırma grubu kanserin su altı kolonilerinde yaşayan türler arasında yayıldığına dair kanıt buldu. Hasta çift kabukluların öldüklerinde kanserli hücreler yaymaları ve bu hücrelerin başka bir canlı tarafından alınacak kadar uzun süre yaşamaları mümkün. Midye, istiridye ve kum midyelerinin tamamı pasif süzücülerdir, hepsi az gelişmiş sindirim sistemine sahiptir ve saldırılarla mücadele etmek için gerekli imkanlardan yoksunlardır.

Tümörlerin genetik tahlilleri virüslerin var olan canlıdan değil dış kaynaklardan geldiğini ortaya çıkardı. Kaplan’ın söylediğine göre tümör hücreleri yerleştikleri canlılarla aynı DNA’ya sahip değil. Ayrıca, her midye virüs gibi bir canlıdan diğer canlıya giden aynı kanser hücresi dizini tarafından öldürülmüş.

Goff, Washington Post’a şunları söyledi: “Tahmin ediyorum ki bilinen kanserlerin çoğunun bulaşıcı türden olduğu ortaya çıkacak.” “Kaç deniz canlısının daha bu yüzden zarara uğrayacağınız gerçekten bilmiyoruz.”

Ayrıca geçen sene Kanada sahillerindeki midyelerden gözlemlendiği kadarıyla, bu durumun yıkıcı etkileri olabilir. Jim Sherry, CBC News’e şunları iletti: “Özellikle yazın sıcak olduğunda ve hastalık hızla yayıldığında kanserden ölmüş istiridyelerle dolu alanlar bulduk.”

Bilim adamlarının bir sonraki adımı ise çapraz-tür bulaşıcı hastalıklara neden olan belirli mutasyon çeşitlerine odaklanmak olacak.