Güney Okyanusunda okyanus asitleşmesinden yeni tehditler ortaya çıkıyor

0 28.08.2019 17:25

Diatomlar, eşsiz fitolanktonlardır, çünkü silika hücre duvarları üretmek için silisik aside ihtiyaç duyarlar. Mikroskobun altında güzel cam mücevher kutuları gibi görünüyorlar, ancak daha önemlisi, bu yoğun, cam benzeri zırh, dipleri binyılların depolanabileceği derin okyanusa karbon taşınması için önemli bir kanal yapan batmayı destekliyor.

Okyanuslar bir karbon çukuru gibi hareket eder ve antropojenik karbon emisyonlarının% 40'ından fazlasını emmiştir. Bu CO2'nin çoğunluğu Güney Suları tarafından alınmış ve bu suları okyanus asitleşmesinin sıcak noktaları haline getirmiştir (OA).

Nature İklim Değişikliği'nde yayınlanan makalenin baş yazarı , University of Technology Sydney'den Dr. Katherina Petrou, okyanus pH'ındaki değişikliklerin deniz kireçlenme organizmalarını etkilediği gösterilmiş olmasına rağmen , kireç oluşturmayan deniz fitoplanktonunun sonuçlarının daha az açık olduğunu söyledi.

“Önceki çalışmalarda [fitoplanktonda] OA'ya bir dizi tepki bildirildiği, ancak nadiren çevresel pH değişimlerinin diyatomlardaki silisleşme oranlarını nasıl etkileyebileceği düşünülmedi” dedi.

"Diatomlar, silika hücre duvarları üretmek için silisik aside ihtiyaç duydukları benzersiz fitoplanktonlardır. Mikroskop altında, güzel cam mücevher kutuları gibi görünürler, ancak daha da önemlisi, bu yoğun, cam benzeri zırh, diatomları taşınması için önemli bir kanal yapan batanı destekler. Binlerce yıldır saklanabileceği derin okyanusa doğru karbon . "

Diatomlar, okyanus verimliliğinin yaklaşık% 40'ından sorumludur, bu da deniz yiyecek ağlarını desteklemede, insanlar dahil milyonlarca yaratığın yaşamını sürdürmede önemli bir rol oynadıkları anlamına gelir.

Araştırma Avustralya Antarktika üssü Davis istasyonu, Sydney Teknoloji Üniversitesi (UTS), Southern Cross Üniversitesi (SCU), Avustralya Antarktika Bölümü (AAD) ve Tazmanya Üniversitesi'nden bir bilim insanı ekibi tarafından yürütülmüştür. Büyük bir 650 L deney tankı, sıcaklık kontrollü bir 40-fit konteyner ve doğal kıyı suyu kullanılarak, araştırmaları, okyanus asiditesinde tahmin edilen gelecekteki değişikliklerin Antarktika fitoplanktonunun topluluk yapısı üzerindeki etkilerini araştırmak için tasarlandı.

Petrou, "Diatomların bu kadar olumsuz etkilendiğini ve bazı türlerin bu yüzyılın sonundan önce silis üretimini azalttığı konusunda endişelendikleri konusunda endişeliydik" dedi.

Küresel iklim değişikliği bağlamında, bu bulgular önemlidir, çünkü OA'nın fitoplankton topluluk kompozisyonunu değiştiremediğini ancak aynı zamanda diatom balastını azaltabileceğini (batma kabiliyeti) ortaya çıkardıklarını ortaya koyarlar , SCU merkezli Kai Schulz. Silika üretimi ve dolayısıyla balast kaybı, okyanus tabanında daha az diatomun sona ermesi anlamına gelebilir, atmosferik CO2'nin atmosferimizden uzaklaştırılması ve derin okyanusta depolanması için taşınmasıyla sonuçlanabilir.

Araştırmacılar, "Bu sonucu aşmanın tek gerçek yolu, sera gazı emisyonlarımızı azaltmak ve okyanuslarımızın asitlenmesini sınırlamak" dedi.

#Bilim