GDO aldatmacası

0 03.08.2019 18:39

Genetiği değiştirilen #GDO ürünler, Ebter, Kısırlık özelliği tüketenlerin bünyesini etkilemektedir, buradaki amaç fakir ülkelerin nüfus çoğalmasına son verilmek isteniyor ...

1975 Yılında Türkiyede Ortalama 25 Yaşındaki Bir Erkeğin Spermindeki Canlı Hücre Sayısı 250 milyon iken ; 2010 Yılı İtibariyle Bu Sayı 75 Milyona Düştü.. Eğer Gdo lu Ürünleri Yemeye Devam Edersek 2050 Yılında Türkiye Nüfusunun % 80 i Kısırlıkla Karşı Karşıya Kalabilir.. Aslında bu plan yabancı değil.. David Rockefellerin Önderliğini yaptığı CFR(Amerikan Dış İlişkiler Konseyi) nin Aile Planlaması Raporunda Dünyanın Nüfusunun Hızla Arttığı Ve Eğer Müdahele Edilmesse Artık Üretilen Besinlerin İnsanlığa Yetmeyeciğini Açıkladılar..
(Eğer konunun neden bunları bu kadar ilgilendirdiğini merak ediyorsanız yazının devamını okuyunca göreceksiniz... )

Bu gerekçeyle Gdolu Ürünleri hayatımıza sokarak , daha sağlıklı daha uzun raf ömürlü daha kaliteli gibi masallarla bizi uyuttular....Gdolu Ürünlerin Zararlarını Şu Şekilde Örneklendirebiliriz;
2 Fare grubundan birinci gruba normal soya ikinci gruba gdolu soya verildiğinde 1 yıl içinde 1. gruptaki ölüm oranı %9 iken ikinci grupta yani gdolu ürün kullanan gruptaki ölümlerin oranı %55 olduğu gözlemlenmiştir , üstelik geriye kalan % 45 lik kısımda ise ciddi organ sıkıntıları ve çeşitli rahatsızlıklar gözlemlenmiştir.. Gdonun Kısırlaştırıcı etkisine gelirsek; kişinin kendisinide içine almak koşuluyla 3 nesil sonrasına kadar uzanabilmektedir.. Yani planın nihai hedefi aslında 2- 3 nesil sonraki insanları kısırlaştırmak, Yeni Dünya Düzeni Kapsamındaki
Amacı Zaten bu ...
Bu plan Sadece Seçilmiş insanların oluşturduğu diğer insanların köle olduğu bir toplum oluşturmak ve Yeni Dünya Düzeninin Diğer Basamakları Olan Tek Dünya Hükümeti , Tek Dünya Dini , Tek Dünya Dili ve Bizim Bahsettiğimiz Kapsamda Tek Dünya Milleti oluşturmak için bir basamak... Bu Plan "Yeni Dünya Düzen" i Kapsamında kapitalist sisteme muhtaç bireyler(köle) oluşturulmasıdır.. Abd nin 56. Dış İşleri Bakanı Henry Kissengerin Söylediği Gıdayı Kontrol Eden İnsanı Kontrol Eder " sözüde GDOnun Ne Denli bir Düşünce Sonucu Ortaya Çıktığını gözler önüne sermektedir.."
Ayrıca Gdolu Ürün Pazarlamasını Tekeline Almış olan Monsanto Adlı Amerikan Şirketinin de Finansörlüğünü Rockefeller Vakfının Yapması Bu işte nasıl bir sinsilik olduğunu gözler önüne seriyor...

Gdo ve Yeni Dünya Düzeninin Kesişim Noktasına Değindimi Bu Yazıda İnce ayrıntıya girmeden konuyu kapsamlı fakat yüzeysel olarak ele aldım.. Amacım bütün insanların bazı küresel güçlerin küçümsenemeyecek kadar büyük niteliklere sahip olduğunu göstermek...
Eğer hala bu mevzulara inanmayarak bu küresel potansiyele sahip olan siyaset ve para babalarını küçümsüyorsanız.. Bir örnek vererek yazımı bitireyim...Türkiyenin Bütçesi Yaklaşık 1 Trilyon Dolar İken Rockefelller Ailesinin Bütçesi 20 trilyon dolardır(yıllık kontrol edilen para)... Şunuda unutmayınki bu devirde para kimdeyse yaptırım gücüde onda oluyor..

(G)lobal (D)evlerin (O)yununa Gelmeyelim...
Lütfen Bu Yazıyı Paylaşalım...

Kaynak,:
Deşifre - Sıra Dışı Bilgiler
Düşünün Çünkü Henüz Yasaklanmadı