Ad Populum ve Ad Hominem

0 05.08.2019 10:47

Argumentum Ad Populum (İnsana hitap/çoğunluğa başvurma safsatası) bir ya da daha fazla insanın buna inanması nedeniyle doğru olduğunun söylenmesidir. Bu safsata, bazen bir kimseyi yaygın bir inancın doğru olduğuna ikna etmek için kullanılır. Bazen popüler olmayan teorilerin yanlış olduğuna dair ikna etmek için kullanılır. Çoğu zaman da etiklik üzerine tartışmalarda kullanılır. Ad Populum mantıken yanlıştır. Çünkü bir inancın yaygın olarak inanılması, o inancın doğruluğuna kanıt değildir. Herhangi bir bireyin inancı yanlış olabiliyorsa, birden fazla kişi tarafından benimsenen inançta yanlış olabilir. Anatole France şöyle söylemiştir: "Aptalca bir şeyi 50 milyon kişi de söylese, o hala aptalca bir şeydir."

Örnek: "Dünyada 1.6 milyar Müslüman var. Hepsi yanılıyor olamaz."

Argumentum Ad Hominem (Kişiye karşı veya İnsan Karalama/önyargı oluşturma/sen de safsatası) Argümanın kendisi yerine argümanı ileri süren kişinin karakteri ya da hareketleriyle ilişkilendirme, kişinin etnik kökeni, politik tutumu, dini görüşü gibi niteliklerini kullanarak argümanı itibarsızlaştırma çabasıdır. Argüman yerine, argümanı ileri süren kişi tartışma konusu edilerek iddialara karşı çıkmak suretiyle yapılır.

Örnek: "Ali, Kuranın Allahtan gelmediğini söylüyor. Ali gizli bir Yahudi olarak görülüyor. Ve İslamofobik. Bu nedenle iddiası yanlıştır."

Gerçek şu ki, Ali'nin karakteri veya dini geçmişi, argümanının geçerliliği ile alakalı değildir, bu nedenle iddiasını geçersiz kılmaz.