Simurg

0 26.11.2019 01:19

Simurg veya bir diğer ismiyle Zümrüdü Anka efsanevi bir kuştur. Pers mitolojisi kaynaklı olsa da zamanla diğer Doğu mitoloji ve efsanelerinde de yer edinmiştir. Sênmurw ve Sîna-Mrû diğer isimlerindendir. Ayrıca zaman zaman sadece Anka kuşu olarak da anıldığı olmuştur.

Masallarındaki karakterlerden biri Simurg kuşudur . Simurg kuşu tüylerini sevdiği insanlara, yardıma ihtiyacı olan masum kölelere verecek ve başlarını belaya soktuklarında bu tüyleri yakacak ve yardım isteyeceklerdi.

"Simurg" Azerbaycan mitolojisinde nezaket, yeni yaşam ve canlanmanın eski bir sembolüdür. Simurg'un sembolü, kartal benzeri kuş hakkındaki eski Avrasya efsanesi ile yakından bağlantılıdır. Bu efsaneye göre, "hayat ağacının" kökünü ilk olarak gökten veya kutsal bir dağdan dünyaya getiren bu kuştu. Simurg kuşu bazı kaynaklarda ilahi güzelliğin sembolü olarak tanımlanmaktadır.

Simurg
24.06.2020 00:13

Türk mitolojisindeki karşılığı, Hüma Kuşu veya Tuğrul kuşu'dur.

Literary 08-07
axusborder 05-27
sansar selim 08-25
Sia Rosa 09-20