Murphy Kanunları

0 02.11.2020 12:58

Murphy kanunu, tipik olarak "Yanlış gidebilecek her şey ters gidecek" şeklinde ifade edilen bir atasözü veya özdeyiştir.

Evrenin algılanan sapkınlığı uzun zamandır bir yoruma konu olmuştur ve Murphy yasasının modern versiyonunun öncüllerini bulmak zor değil. Kavram insanlık kadar eski olabilir. Bu alandaki son önemli araştırmalar Amerikan Diyalekt Derneği üyeleri tarafından yapılmıştır . Dernek üyesi Stephen Goranson, 1877'de bir mühendislik topluluğu toplantısında Alfred Holt tarafından hazırlanan bir raporda yasanın henüz genelleştirilmemiş veya bu adı taşımayan bir versiyonunu buldu.

Murphy Kanunları'na ters düşen karmaşık sistemlerden olan kültürler için ortaya konan kanun şöyledir: Belirli bir gelişme herhangi bir yerde ortaya çıkmadıysa, zaten bu durumda mümkün değilmiş demektir.

Olasılık "gerçek sonuçların olası sonuçlara oranı" şeklinde tanımlanır. Bir olay süreç içerisinde gerçekleşmezse, olasılığı 0'dır, yani imkânsızdır. Murphy Kanunları ise olaya tersinden yaklaşır: Bir olay mümkünse, gerçekleşir. Murphy Kanunları temelini sibernetik ve sistem kuramındaki fen bilimsel-matematiksel bir kanundan alır. Bu da demektir ki; bir olayda az organizasyon ve daha çok kaos olasılık olarak sıkı organizasyona ya da daha çok düzene göre ezici bir üstünlük kazanır. Daha basit bir cümleyle söylemek gerekirse; kaos, düzenden daha olasıdır.

Edward Murphy 1949'da; insan bedeninin en fazla ne kadar ivmeye dayanabileceğini bulmasını sağlaması gereken, U.S. Air Force'un roket nakliye programı için mühendis olarak test alanında bulunuyordu. Çok pahalı olan bu deney sırasında denek üzerine 16 adet ölçüm cihazı bağlandı. Birisinin tüm cihazları yanlış bir yöntemle bağlaması, deneyin başarısız olmasına yol açtı. Bu deneyim Murphy'nin temel kanununu oluşturmasını sağladı.

Murphy Kanunları'nın tersi Yhprum Kanunu olarak tanımlanır.

Murphy yasası, kamuoyuna ilk duyurusundan itibaren, havacılık ve uzay mühendisliğiyle bağlantılı çeşitli teknik kültürlere hızla yayıldı. Çok geçmeden varyantlar halkın hayal gücüne geçerek gittikçe değişti.

Yazar Arthur Bloch , Murphy yasası ve onun varyasyonlarının doğal sonuçlarıyla dolu bir dizi kitap derledi . Bunlardan ilki Murphy yasası ve işlerin ters gitmesinin diğer nedenleri!

İsmin tersten yazıldığı Yhprum yasası, "doğru gidebilen her şey doğru gidecek" dir - Murphy yasasının tersine iyimser uygulaması.

Yönetim danışmanı Peter Drucker , Murphy'ye selam vererek, yönetimin karmaşıklığıyla başa çıkmak için "Drucker Yasası" nı formüle etti: "Bir şey ters giderse, diğer her şey olur ve aynı zamanda."

Bayan Murphy Yasası , Murphy Yasasının bir sonucudur . Bu formülasyonda olduğu gibi, Bay Murphy uzakta olduğunda işlerin ters gideceğini belirtir

Murphy Kanunları
02.11.2020 13:04

1. Bir şeyin ters gitme olasılığı varsa, ters gidecektir.
Bir şeyin ters gitme olasılığı varsa, ters gidecektir.
2. Bir şeyin birkaç şekilde ters gitme olasılığı varsa, hep en kötü sonuç doğuracak şekilde ters gidecektir.
Bir şeyin birkaç şekilde ters gitme olasılığı varsa, hep en kötü sonuç doğuracak şekilde ters gidecektir.
3. Bir şeyin ters gidebileceği olasılıkları engelleseniz bile, anında yeni bir olasılık ortaya çıkacaktır.
Bir şeyin ters gidebileceği olasılıkları engelleseniz bile, anında yeni bir olasılık ortaya çıkacaktır.
4. Düşürdüğün ekmeğin yağlı yüzünün halıya gelme olasılığı, halının yeniliğiyle doğru orantılıdır.
Düşürdüğün ekmeğin yağlı yüzünün halıya gelme olasılığı, halının yeniliğiyle doğru orantılıdır.
5. Otomobil tamir ederken düşürdüğünüz alet, daima aracın en ulaşılmaz yerine kaçar.
Otomobil tamir ederken düşürdüğünüz alet, daima aracın en ulaşılmaz yerine kaçar.
6. Hayattaki en güzel şeyler : Ya kanun dışı, ya ahlak dışı ya da şişmanlatıcıdır.
Hayattaki en güzel şeyler : Ya kanun dışı, ya ahlak dışı ya da şişmanlatıcıdır.
7. Bir işi tam yapmak için vakit bulunmaz ama düzeltmek için daima zaman bırakırlar.
Bir işi tam yapmak için vakit bulunmaz ama düzeltmek için daima zaman bırakırlar.
8. Bozuk bir alet tamire geldiğinde çalışır.
Bozuk bir alet tamire geldiğinde çalışır.
9. Herkesin zengin olmak için yürümeyen bir planı vardır.
Herkesin zengin olmak için yürümeyen bir planı vardır.
10. İnsanlar diledikleri gibi davranabilecekleri özgür bir ortama kavuşunca, birbirlerini taklit ederler.
İnsanlar diledikleri gibi davranabilecekleri özgür bir ortama kavuşunca, birbirlerini taklit ederler.
11. Popüler olan kişi, sevilmemeye mahkumdur.
Popüler olan kişi, sevilmemeye mahkumdur.
12. Çok denenmiş yollar, hiçbir yere çıkmaz.
Çok denenmiş yollar, hiçbir yere çıkmaz.
13. Dükkanda ayağa uyan ayakkabı, en çirkin olan ayakkabıdır.
Dükkanda ayağa uyan ayakkabı, en çirkin olan ayakkabıdır.
14. Tereyağının sertliği ile üzerine sürülecek ekmeğin yumuşaklığı doğru orantılıdır.
Tereyağının sertliği ile üzerine sürülecek ekmeğin yumuşaklığı doğru orantılıdır.
15. Vücut banyoya girmeden, telefon çalmaz.
Vücut banyoya girmeden, telefon çalmaz.
16. Yanlış numara hiç meşgul çalmaz.
Yanlış numara hiç meşgul çalmaz.
17. Dakikalarca beklediğin otobüs sen tam sigara yaktığında gelecektir.
Dakikalarca beklediğin otobüs sen tam sigara yaktığında gelecektir.
18. Yeni alet almadan, kaybettiğiniz eski aleti bulmanız mümkün değildir.
Yeni alet almadan, kaybettiğiniz eski aleti bulmanız mümkün değildir.
19. Kendinizi iyi hissediyorsanız kaygılanmayın, geçer.
Kendinizi iyi hissediyorsanız kaygılanmayın, geçer.
20. Herhangi bir bilgide sayılar çok doğru gözüküyorsa boşuna kontrol etmeyin, yanlıştırlar.
Herhangi bir bilgide sayılar çok doğru gözüküyorsa boşuna kontrol etmeyin, yanlıştırlar.
21. Konuşmanızda bir yanlış yapana kadar kimse dinlemiyordur.
Konuşmanızda bir yanlış yapana kadar kimse dinlemiyordur.
22. Başarı daima yalnızken, başarısızlık ise herkesin içinde vuku bulur.
Başarı daima yalnızken, başarısızlık ise herkesin içinde vuku bulur.
23. Olumsuz beklentiler olumsuz sonuçlara götürür. Olumlu beklentiler de olumsuz sonuçlara götürür.
Olumsuz beklentiler olumsuz sonuçlara götürür. Olumlu beklentiler de olumsuz sonuçlara götürür.
24. Bir şey üzerinde çalışırken işi bittiğine inandığınız bir aleti yerine kaldırırsanız ona derhal ihtiyacınız olacaktır.
Bir şey üzerinde çalışırken işi bittiğine inandığınız bir aleti yerine kaldırırsanız ona derhal ihtiyacınız olacaktır.
25. Beklenmedik bir anda ele geçen boş vakit, mutlaka boşa harcanır.
Beklenmedik bir anda ele geçen boş vakit, mutlaka boşa harcanır.
26. Eğer hücumun iyi gidiyorsa, pusuya düşmüşsündür.
Eğer hücumun iyi gidiyorsa, pusuya düşmüşsündür.
27. İki taraf da kaybetmeye başladığına inandığı anda, ikisi de haklıdır.
İki taraf da kaybetmeye başladığına inandığı anda, ikisi de haklıdır.
28. Evlilik güzel bir ilişkiyi bitirmenin en kısa yoludur.
Evlilik güzel bir ilişkiyi bitirmenin en kısa yoludur.
29. Aradığınız şeyi en son baktığınız yerde bulursunuz.
Aradığınız şeyi en son baktığınız yerde bulursunuz.
30. Mümkün olan en kötü koşullar, er ya da geç, mutlaka ortaya çıkar.
Mümkün olan en kötü koşullar, er ya da geç, mutlaka ortaya çıkar.
31. Herhangi bir şeyin olma olasılığı, arzu edilirliğiyle ters orantılıdır.
Herhangi bir şeyin olma olasılığı, arzu edilirliğiyle ters orantılıdır.
32. Ne zaman bir şeyden vazgeçseniz, vazgeçtiğiniz o şey size geri gelir.
Ne zaman bir şeyden vazgeçseniz, vazgeçtiğiniz o şey size geri gelir.
33. İlk denemede başarılı olamazsan, denediğini gösteren bütün kanıtları yok et.
İlk denemede başarılı olamazsan, denediğini gösteren bütün kanıtları yok et.
34. Yere düşürdüğünüz pazar çantası, daima içinde yumurta olan çantadır.
Yere düşürdüğünüz pazar çantası, daima içinde yumurta olan çantadır.
35. Bir tarafınız ne kadar çok kaşınıyorsa elinizin ulaşacağı yerden o kadar uzaktadır.
Bir tarafınız ne kadar çok kaşınıyorsa elinizin ulaşacağı yerden o kadar uzaktadır.
36. Ne tarafa gidersen git, rüzgara karşı ve yokuştur.
Ne tarafa gidersen git, rüzgara karşı ve yokuştur.
37. Telefon sen daima dış kapının önünde anahtarlarla boğuşurken çalar.
Telefon sen daima dış kapının önünde anahtarlarla boğuşurken çalar.
38. Eğer bir şeyi, hiç kimsenin yanlış anlayamayacağı kadar açık anlatıyorsan, birileri mutlaka yanlış anlayacaktır.
39. Reçelli ekmek ne zaman yere düşse reçelli kısmı hep yere gelir.
Reçelli ekmek ne zaman yere düşse reçelli kısmı hep yere gelir.
40. Uyuyan bir bebek, anne babası uykuya dalınca uyanır.
Uyuyan bir bebek, anne babası uykuya dalınca uyanır.
41. Gırgır geçmeye başladığın anda patron kapıda görünür.
Gırgır geçmeye başladığın anda patron kapıda görünür.
42. Birileri ile karşılaşma ihtimalin, görünmek istemediğin zaman en üst düzeydedir.
Birileri ile karşılaşma ihtimalin, görünmek istemediğin zaman en üst düzeydedir.
43. Sinemada sıranın ortasında oturanlar salona en son girerler.
Sinemada sıranın ortasında oturanlar salona en son girerler.
44. Sigara dumanı, her zaman sigara içmeyen kişiye doğru gelir.
Sigara dumanı, her zaman sigara içmeyen kişiye doğru gelir.
45. Herhangi bir şeyi beğendiğinizde derhal üretimden kaldırılır.
Herhangi bir şeyi beğendiğinizde derhal üretimden kaldırılır.
46. Kolay yol her zaman mayınlanmıştır.
Kolay yol her zaman mayınlanmıştır.
47. Ne zaman sınavlara çalışacak olsanız uykunuz gelir, sınavdan sonra uykunuz açılır.
Ne zaman sınavlara çalışacak olsanız uykunuz gelir, sınavdan sonra uykunuz açılır.
48. Zeka x Güzellik x Bulunulabilirlik sabit bir değerdir. Değişmez.
Zeka x Güzellik x Bulunulabilirlik sabit bir değerdir. Değişmez.
49. Birine galaksimizde 100 milyar yıldız olduğunu söyleyin, size hemen inanır. Ona bir bankın boyasının daha kurumadığını söyleyin, mutlaka emin olmak için dokunur.
Birine galaksimizde 100 milyar yıldız olduğunu söyleyin, size hemen inanır. Ona bir bankın boyasının daha kurumadığını söyleyin, mutlaka emin olmak için dokunur.
50. İnsanlar gerçekleri arar, fakat hep kendi görüşleri doğrultusunda ilerler.

Literary 09-03
Sia Rosa 09-13
Umit 08-18