En eski antik DNA çalışması

0 05.09.2019 22:03

Eski İndus Vadisi Medeniyeti ile ilişkilendirilen arkeolojik bir bölgeden gelen ilk sekanslı genom, Rakhigarhi kentinde gömülü olan bu kadından geldi.

Eski insan DNA'sının en büyük araştırması ve eski İndus Vadisi Medeniyetinden bir bireyin ilk genomuyla birlikte, Orta ve Güney Asya popülasyonlarının zaman içinde değişen soylarını şimdiye dek görülmemiş ayrıntılarla ortaya koyuyor.

5 Eylül’de Science and Cell’de yayınlanan bir çift bildiriyle çevrimiçi yayınlanan araştırma, aynı zamanda Güney ve Orta Asya’daki Hint-Avrupa dillerinin kaynağı ve çiftçiliğin kökenleri hakkında uzun zamandır devam eden soruları yanıtlıyor.

Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Asya ve Güney Asya'dan gelen genetikçiler, arkeologlar ve antropologlar, daha önce hiç çalışmayan eski bireylerin 524 genomunu analiz etti. Bu çalışma dünya çapında yayınlanan eski genom toplamını yaklaşık yüzde 25 artırdı.

Çalışmalar, uzun zamandır tartışılan bir başka tartışmayı da ortaya koyuyor; bu, avcılık ve toplama ekonomisinden çiftliğe dayalı ekonomiye geçişin, daha çok insan hareketleri, fikirlerin kopyalanması veya yerel icatlar tarafından yönlendirilip yönlendirilmediği ile ilgili.

Avrupa'da antik-DNA çalışmaları, tarımın Anadolu'dan ataları olan insanların akını ile birlikte geldiğini göstermiştir.

largestevera